Berpegang teguhlah kamu dengan apa yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. (QS az-Zukhruf [43]: 43).

Advertisements